Verdier

Låsekspressen AS ønsker å være et firma du får personlig kontakt med. At du kan prate direkte med montøren gjør ting enklere både for deg og for oss.

Vi ønsker å levere høy kvalitet til en konkurransedyktig pris, og ikke minst til rett tid om noe skulle haste. Vi utfører også service og montering i hele landet. Ansatte hos oss står i fokus og vi gjør vårt ypperste for at de skal trives og ha det fint på jobb. Vi stiller også med svennebrev og Låsesmedbrev i Foreningen Norske Låsesmeder.

Teamet

Per-Erik Dieseth (t.h) daglig leder Per-erik@laasekspressen.no
René Ringnes (t.v) Låsesmed med svennebrev / NL Låsesmed rene@laasekspressen.no
Daniel Sørlie Treider (midten) Låsesmed med svennebrev / NL Låsesmed daniel@laasekspressen.no